درباره آزمایشگاه علوم شناختی دانشگاه علامه طباطبائی

با گسترش علوم شناختی و برجسته شدن نقش آن در جامعه علمی، ضرورت ایجاد آزمایشگاهی مستقل به شدت احساس گردید. در سال 1397 آزمایشگاه علوم شناختی در معاونت پژوهشی دانشگاه تشکیل شد و فعالیت  پژوهشی خود را به صورت رسمی در سال 1398 آغاز نمود و شکل مستقلی به خود گرفت.

آزمایشگاه علوم شناختی دانشگاه علامه طباطبائی با تاسیس و تجهیز آزمایشگاه‌های متعدد توانسته است به سایر دانشکده/پژوهشکده‌ها و ... خدمات گوناگونی ارائه دهد.

آزمایشگاه علوم شناختی دانشگاه علامه طباطبائی در حال حاضر با داشتن اعضای هیأت علمی و کادری مجرب به عنوان نخستین واحد پژوهش‌های علوم زیستی بین‌رشته‌ای در حوزه‌های علوم انسانی مشغول به فعالیت است.

login